Entertainmentcommissie

Sinds 2015 vormen een aantal vrijwilligers de entertainmentcommissie. Zij organiseren o.a. Dickens Day en de Sinterklaas intocht. De entertainmentcommissie maakt deel uit van Dorpsbelangen Beerta.

De commissie bestaat uit:

Atze Lubach    – Algemeen voorzitter

Corrie Blaauw- secretaris

Erik Helweg – werkgroep facilitair

Bennie Bakker – werkgroep decor

Selwyn Nap – werkgroep verkeer

Diana Vegt – werkgroep kleding

Danny Bakker – marketing

Voor het komende jaar is de commissie alweer druk bezig om diverse evenementen te organiseren.

Uiteraard zijn er ook veel vrijwilligers actief tijdens de activiteiten!

Dickens Day wordt in 2016 gehouden op 18 december en de intocht van Sinterklaas is op zondag 20 november.

2011-2015 © Vereniging van Dorpsbelangen "Houd Beerta Leefbaar"     disclaimer  |  info@dorpsbelangenbeerta.nl