Nieuws » Ideeën besteding “COA geld” voor Beerta

Onlangs stond in het Dagblad van het Noorden een artikel waarin bewoners van Beerta over de eventuele besteding van de COA gelden werden geïnformeerd.

Het gaat hierbij om een bedrag tussen de € 30.000 en € 50.000 wat Beerta krijgt van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als compensatie voor het te laat afbreken van de noodopvang in Beerta. Dit geld mag gebruikt worden voor leuke dingen en/of voor verfraaiing van het dorp Beerta.

Dorpsbelangen Beerta heeft o.a. de volgende dingen voorgesteld:

  • Dorpsfeest voor volwassenen en kinderen
  • Aankleding Hoofdstraat / Vredesplein met b.v. bloembakken en/of kunst
  • Nieuwe paden in de bomentuin bij de Rozenstraat
  • Extra geld voor Dickens Day
  • Uitbreiding bestaand waterspel in de Speeltuin van Beerta

Mocht u zelf nog leuke ideeën hebben dan kunt u die tot 15 juli 2017 mailen naar info@dorpsbelangenbeerta.nl  met vermelding van uw naam of adres, of deponeren in de ideeënbus bij deCOOP in Beerta.

Reacties zijn gesloten.

2011-2015 © Vereniging van Dorpsbelangen "Houd Beerta Leefbaar"     disclaimer  |  info@dorpsbelangenbeerta.nl