Aanpak Essentaksterfte Beerta

Aanpak Essentaksterfte Beerta

12 augustus 2020

Aanpak essentaksterfte Beerta

Vanaf maandag 10 augustus vervolgt een aannemer voor Staatsbosbeheer de
zaagwerkzaamheden in bospercelen en bosstroken in en rondom Beerta bij de
aanpak van essentaksterfte*. Hierbij informeren wij u als omwonenden over deze
werkzaamheden.

Wat gaat Staatsbosbeheer doen?
Staatsbosbeheer vervolgt binnenkort de werkzaamheden met het verwijderen van de zieke essen in de
bospercelen die staan aangegeven op onderstaande kaart. Alle zieke essen worden omgezaagd. In principe
blijven andere soorten bomen staan. Het kan echter dat hier en daar ook een andere boom sneuvelt. Nadat
de zieke essen zijn verwijderd gaan we aan de slag met de nieuwe ontwikkeling van het bos door
natuurlijke verjonging of indien nodig inplant van jonge bomen om te zorgen voor een soortenrijk
(gemengd en aantrekkelijk) bos voor de toekomst.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het zagen van de bomen vindt grotendeels plaats met een grote machine (harvester) die de boomstammen
op de juiste lengtes inkort. Vervolgens komt er een uitrijder die de stammen op een stapel elders zet zodat
een vrachtwagen het hout kan afvoeren. Moeilijk bereikbare essen kunnen met een mobiele kraan worden
gezaagd. In verband met mogelijke herplant wordt pleksgewijs tak- en tophout verzameld, gechipt en
afgevoerd.

Als de weersomstandigheden veranderen en daardoor de bosbodem nat is moet het resthout ook wel
gebruikt worden voor extra draagkracht van de machines. Nat of vies tak- en tophout kan niet hergebruikt
worden en blijft dan wel achter in het bos.
Er kan sprake zijn van hinder of geluidsoverlast.
In verband met de veiligheid sluiten we tijdelijk een deel van het fiets/wandelpad af. Zie de markeringen ter
plaatse.
We proberen de werkzaamheden echter in een zo kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren.
Schade aan bermen wordt na afloop van het werk hersteld.
Zorgvuldig omgaan met de natuur
Het spreekt vanzelf dat bij de werkzaamheden rekening wordt gehouden met planten en dieren.
Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit volgens de Gedragscode Bosbeheer. Voordat er gezaagd
wordt, onderzoekt de boswachter het bos grondig op nesten en holen van bijzondere en kwetsbare vogels
en zoogdieren en op het voorkomen van bijzondere en kwetsbare planten. Waar nodig nemen we speciale
beschermingsmaatregelen. Nestbomen, bomen met holen en spleten, vaste rust- en verblijfplaatsen van
dieren en groeiplaatsen van bijzondere planten worden ontzien. De nog vitale essen laten we staan op
locaties waar ze in de toekomst geen gevaar kunnen vormen. Daarnaast sparen we zoveel mogelijk de
andere aanwezige boomsoorten, de onderbegroeiing en bosranden.
Vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij boswachter Henk Maring T 06 53842588 of boswachter
Annet de Jong T 06 51711263, E a.jong@staatsbosbeheer.nl. Kijk voor meer informatie over essentaksterfte
en duurzaam bosbeheer en houtoogst op onze website: www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.

* Wat is essentaksterfte?
Essentaksterfte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel (vals essenvlieskelkje,
Hymenoscyphus fraxineus). De schimmel verspreidt zich over grote afstanden via sporen door de lucht. Via
het blad dringt de schimmel de takken binnen en van daar uit verder de boom in. De ziekte is niet te
bestrijden. Door de aantasting van essentaksterfte verzwakt de boom en wordt deze kwetsbaar voor andere
aantastingen zoals bijvoorbeeld de honingzwam. Nagenoeg alle essen die zijn aangetast door
essentaksterfte gaan dood; dat kan soms een aantal jaar duren.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Schrijf een reactie/beoordeling

Mijn website:

Beoordeling:
Titel:
Reactie/beoordeling:

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.