Dorpsvisie Beter Beerta

Dorpsvisie Beter Beerta

30 juli 2019

Uitslag enquête Dorpsvisie 2018.

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 18 oktober jl. is de uitslag van de Dorpsvisie bekend gemaakt. Voor degene die niet aanwezig waren hier nog even de cijfers
We hebben 148 van de 1100 rondgebrachte enquêteformulieren terug ontvangen.
De 148 ingevulde formulieren waren door de volgende gezinssamenstellingen ingevuld:
- 50 % door tweepersoons huishoudens zonder kinderen
- 20 % door alleenstaanden
- 30 % door gezinnen met kinderen
Waarvan 80 % in een koopwoning woonden en 20% in een huurwoning
Waarom willen mensen nu wel of niet graag in Beerta wonen:
In Beerta vinden we rust, mooie omgeving, goede voorzieningen en leuke buren
Verpaupering, Hoofdstraat niet aantrekkelijk, snelheid verkeer, gemis buurthuis
Waarom mensen in Beerta zich thuis en veilig voelen of niet
Sociale contacten zijn goed, vrijheid, mensen respecteren elkaar, het is er rustig en fijn wonen
Verkeer en-snelheid, geen sociale controle, burenoverlast
Genoemde ideeën en eventuele oplossingen:
- Verkeersdrempels/Snelheidscontroles
- Voorrang van rechts/ 30 km zones
- Toewijzing huurwoningen
- Beter toezicht en handhaving
- Buurtpreventie/sociale controle
- Rondweg voor zwaar verkeer
Zijn de bewoners van Beerta tevreden over de wegen, voet en fietspaden?
50 % is tevreden
De overige 50 % van de mensen is niet tevreden over:
- Fietspaden te smal, slecht asfalt
- Voetpaden zijn slecht onderhouden
- Voorrangssituatie Vredesplein
- Kruising Veenweg-Hoofdstraat
- Hoofdstraat (voorrang, parkeren, stippen en snelheid)
Wat vinden de Beheersters van het groenonderhoud in hun dorp:
55 % van de mensen is hierover tevreden
45 % heeft de volgende opmerkingen:
- Veel onkruid en wildgroei
- Berm onderhoud slecht
- Er moet vaker worden gemaaid.
Duurzaamheid en Energie
46 % is voor de komst van kleine windmolens
54 % is tegen de komst van kleine windmolens
18 % is voor het aanleggen van glasvezel
82 % is tegen de komst van glasvezel

Voorzieningen in het dorp worden erg gewaardeerd en de wens van bijna alle bewoners is dan ook het behoud hiervan.
96 % van de bevolking wil graag dat er weer een buurthuis komt
46 % is van mening dat de Bartholomeus kerk in Beerta ook geschikt zou zijn als buurthuis
4 % is tegen de komst van een buurthuis
Ook voorzieningen als de Speeltuin, mogelijkheden tot pinnen bij de COOP en de winkel zelf, de jachthaven, Basisschool, de Tjamme en Sportvereniging THOS worden zeer gewaardeerd door de bewoners en vergroten volgens de meeste mensen de leefbaarheid van het dorp.
Als we de visie voor Beerta samenvatten komen we in grote lijnen tot de volgende conclusie:
- Beerta is aantrekkelijk voor jonge gezinnen en moet dit ook blijven
- Er moet meer aandacht komen voor de woonkwaliteit
- Komst van een buurthuis is zeer wenselijk
- Er moet aandacht komen voor het verkeer aan o.a. de Hoofdstraat en de snelheid in het algemeen
- Verpaupering en verkrotting moet worden tegen gegaan
- Leefbaarheid en sociale contacten in het dorp moeten worden behouden
- Vrachtverkeer moet meer gebruik maken van de rondweg en er moet een vrachtwagenverbod komen voor de Hoofdstraat, uitgezonderd voor bestemmingsverkeer.
Er is naar aanleiding van de dorpsvisie een 3 D animatie gemaakt die u kunt bekijken op www.beterbeerta.nl

Meer informatie op: http://beterbeerta.nl/

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Schrijf een reactie/beoordeling

Mijn website:

Beoordeling:
Titel:
Reactie/beoordeling:

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.