Energietoeslag

Energietoeslag

6 april 2022

Tegemoetkoming voor energieprijzen (de eenmalige energietoeslag)

Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag krijgen voor de stijgende energiekosten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze regeling. Inwoners die een uitkering voor levensonderhoud van de gemeente krijgen, hoeven de toeslag niet aan te vragen. De eenmalige toeslag wordt zo snel mogelijk overgemaakt. Andere inwoners met een laag inkomen moeten de toeslag wel aanvragen.

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag bestaat uit een eenmalig bedrag van 800 euro per huishouden. De toeslag is bedoeld voor huishoudens waarvan het inkomen onder een bepaalde grens ligt. Zij krijgen één keer extra geld om te voorkomen dat ze geldproblemen krijgen door de hoogte van de energierekening.

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag?
U heeft recht op de energietoeslag als u:
• 21 jaar of ouder bent;
• in de gemeente Oldambt woont;
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
• een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende
bedrag:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaand (ouder) € 1.244,54 € 1.382,89
Samenwonend/getrouwd € 1.777,92 € 1.872,49
Inkomensgrenzen per 1 januari 2022 exclusief vakantietoeslag,120% van de bijstandsnorm

Wanneer heeft u géén recht op de energietoeslag?
U heeft geen recht op de energietoeslag als u:
• 18, 19 of 20 jaar oud bent;
• student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
• kamerbewoner bent;
• in voorarrest of detentie verblijft;
• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
• de energietoeslag al heeft ontvangen.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld ergens anders aan besteden of opzij zetten.

Hoger inkomen, maar in verband met schulden lager besteedbaar inkomen
Indien u een hoger inkomen heeft, maar als gevolg van problematische schulden een besteedbaar inkomen heeft binnen de hierboven genoemde grens van 120% van de bijstand kunt u ook een aanvraag indienen.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?
Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. Het heeft ook géén gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, de gemeente Oldambt kan bij de aanvraag uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen als dat nodig is voor de regeling.

Moet u de toeslag aanvragen?
Huishoudens met een algemene bijstandsuitkering, IOAW- of IOAZ-uitkering die aan alle voorwaarden voldoen krijgen de toeslag automatisch op hun rekening gestort. De eenmalige toeslag wordt zo snel mogelijk overgemaakt. Andere groepen, zoals werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers zonder aanvullend pensioen, moeten de toeslag zelf aanvragen. Dat komt omdat we als gemeente niet op de hoogte zijn van de inkomens van inwoners. Ontvangt u alleen bijzondere bijstand? Dan moet u de toeslag ook zelf aanvragen.
Hoe vraagt u aan?
Vanaf 19 april kunt u de energietoeslag aanvragen via het aanvraagformulier.
Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand:
• uw DigiD inloggegevens en die van uw partner (indien van toepassing)
• een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
• bewijsstukken van inkomsten van u (en uw partner)
• laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling)
• eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.
Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten. De gemeente Oldambt bekijkt uw gegevens en neemt een besluit over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. Wij streven ernaar om u uiterlijk binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent.
Tot wanneer kunt u de eenmalige energietoeslag aanvragen?
U kunt de energietoeslag tot 1 december aanvragen. Let op: u heeft per huishouden recht op één energietoeslag.

Heeft u nog vragen over de energietoeslag?
Heeft u nog vragen? Of komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op. U kunt ons op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur bellen via (0597) 48 20 00. E-mailen kan ook: info@gemeente-oldambt.nl.

Hulp bij geldzaken nodig?
Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? STAP Oldambt kan u hierbij helpen. De vrijwilligers van STAP zijn elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur en elke donderdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur aanwezig in de Boschpoort, Boschplein 2 in Winschoten. U kunt ze ook een e-mail sturen via info@stapoldambt.nl of telefonisch bereiken via 0597-421833. Elke werkdag zijn ze tussen 9.00 en 10.30 uur bereikbaar.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Schrijf een reactie/beoordeling

Mijn website:

Beoordeling:
Titel:
Reactie/beoordeling:

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.