Enquete dorpsvisie

Enquete dorpsvisie

5 april 2018

Beste dorpsbewoner(s),

De gemeente Oldambt heeft de vereniging dorpsbelangen Beerta gevraagd om een dorpsvisie te maken.

In een dorpsvisie staan aspecten die belangrijk zijn voor wonen en leven in Beerta; voor nu maar ook voor in de toekomst. Wat er in de dorpsvisie wordt opgenomen, wil de vereniging dorpsbelangen graag met u, als bewoner van Beerta, vormgeven.

Met deze huis-aan-huis enquête wil dorpsbelangen een beeld krijgen van uw ervaringen, wensen en ideeën over het wonen en leven in Beerta. Uw mening is belangrijk!

De enquête mag anoniem worden ingevuld en kan worden ingeleverd in de brievenbus van dorpsbelangen in de COOP. Inleveren kan tot 14 mei 2018!

Onder de inzendingen worden 3 COOP tegoedbonnen van €25 verloot!

Wilt u meedingen naar een van de 3 COOP tegoedbonnen? Vergeet dan niet hieronder uw contactgegevens te noteren:

tel: ___________________________ of mail: _______________________________________

Op de vragen in deze enquête bestaan geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden; als u de keuze lastig vindt, mag u meerdere antwoorden aankruisen, u mag vragen overslaan die niet bij uw situatie passen of u kiest voor het best passende antwoord!

Het streven is om de enquêtegegevens te presenteren op de ledenvergadering en dorpenronde van 31 mei aanstaande.

Informatie over de vereniging dorpsbelangen, dorpsvisie en de enquête kunt u vinden op de website van dorpsbelangen Beerta (www.dorpsbelangenbeerta.nl).

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Dorpsbelangen Beerta

Enquête BEERTA

1 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

O alleenstaand

O tweepersoonshuishouden zonder (thuiswonende) kinderen

O eenoudergezin

O gezin met thuiswonende kinderen O 0 tot 4 jaar O 4 tot 12 jaar O 12 tot 18 jaar O ouder dan 18

O anders, _________________________________________________________________________2 Bent u werkend:

O ja

O nee: O werkzoekend O schoolgaand

O gepensioneerd O afgekeurd3 In wat voor woning woont u?

O koopwoning

O huurwoning4 Hoe ervaart u het wonen in Beerta?

O ik woon graag in Beerta

O wonen in Beerta heeft voor- en nadelen

O ik vind wonen in Beerta niet fijn5 Kunt u aangeven waarom u voor het gegeven antwoord op vraag 4 heeft gekozen?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________6 Heeft u plannen om te verhuizen?

O nee (ga door met vraag 8)

O ja, binnen nu en 2 jaar

O ja, maar pas over een aantal jaar7 Waarom wilt u verhuizen? U mag meerdere antwoorden aankruisen.

O huidige woning is te groot

O huidige woning is te klein

O te veel tuin, te veel onderhoud

O woning is niet levensloopbestendig / ik zou graag slaap- en badkamer beneden willen

O Beerta heeft mij niet genoeg te bieden

O slechte verstandhouding met buren

O anders, _________________________________________________________________________8 Moeten er nieuwe woningen gebouwd worden?

O ja (ga naar vraag 9)

O nee (ga naar vraag 10)9 Als u bij vraag 8 ja heeft ingevuld; Wat voor soort woningen zouden er gebouwd moeten worden?

O huurwoningen voor senioren / alleenstaanden

O huurwoningen voor gezinnen

O huurwoningen voor starters

O koopwoningen voor senioren / alleenstaanden

O koopwoningen voor gezinnen

O koopwoningen voor starters10 Bent u het eens of oneens met de stelling en wat zou u willen veranderen?

eens oneens Welke ideeën heeft u om dit te veranderen?
Dit is een dorp met veel saamhorigheid.
De mensen kijken nauwelijks naar elkaar om.
Ik vind het dorpsgevoel erg belangrijk.
Contacten leggen in het dorp is moeilijk.


11 Voelt u zich thuis in de straat of omgeving waar u woont?

O ja want, ________________________________________________________________________

O nee want, ______________________________________________________________________12 Voelt u zich veilig in de straat of omgeving waar u woont?

O ja want, ________________________________________________________________________

O nee, meer aandacht voor: ________________________________________________________________13 Zijn er plekken in Beerta waar u liever niet komt?

O nee

O ja, namelijk: _____________________________________________________________________14 Bij ja op vraag 13: Kunt u aangeven waarom u daar liever niet komt? ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________15 Als u gevoelens heeft van onveiligheid; Welke oplossingen ziet u, wat zou er volgens u moeten gebeuren? ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________16 Graag een kruisje zetten in de Ja-kolom als u een van onderstaande overlast situaties ervaart en schrijfruimte voor uw ideeën om de overlast te verminderen.

Ja Uw idee of oplossing voor het verminderen van de overlast:
Overlast van omwonenden / buren
Overlast van kinderen / jongeren
Verkeerssnelheid
Overlast van dieren
Vernielingen en vandalisme
Slecht onderhouden openbaar groen
Rommel op straat
Landbouwverkeer en vrachtwagens
Geluidsoverlast
Anders, namelijk:
17 Wat vindt u van de beschikbaarheid / verbindingen van het openbaar vervoer?

O prima

O slecht

O maak ik geen gebruik van18 Wat vindt u van de voet- en fietspaden in de buurt?

O prima, er zijn voldoende voet- en fietspaden

O in slechte staat, met name (locatie):_________________________________________________

O ik mis voet- en fietspaden op de volgende locatie(s): ____________________________________

________________________________________________________________________________19 Ervaart u knelpunten als het gaat om de verkeersveiligheid?

O nee

O ja, namelijk (locatie, knelpunt en gewenste oplossing noteren):___________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________20 Wat vindt u van het wegenonderhoud (weg, voet- en fietspad) in Beerta?

O goed

O matig, namelijk: __________________________________________________________________

O slecht, namelijk: __________________________________________________________________21 Wat vindt u van het groenonderhoud in Beerta?

O goed

O matig, namelijk: __________________________________________________________________

O slecht, namelijk: __________________________________________________________________

22 Uw suggesties voor verbeteringen van wegen- en groenonderhoud: _________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

De gemeente Oldambt heeft beleid t.a.v. plaatsing van kleine windmolens (max. 15m hoog) en zonnepanelen vastgesteld (info www.gemeente-oldambt.nl “inpassing zonneparken en kleine windmolens). De Groninger Energiekoepel werkt aan oprichting van een coöperatie (info www.greksite.wixsite.com of www.energieloket-groningen.nl).

23 Bent u voor of tegen plaatsing van kleine windmolens in de buitenruimte?

O ik ben voor de komst van kleine windmolens

O ik ben tegen de komst van kleine windmolens24 Bent u geïnteresseerd in:

O ja, aanschaf van zonnepanelen op uw eigen woning

O ja, aanschaf van een kleine windmolen op eigen terrein

O ja, deelname aan aanschaf windmolen of zonnepanelen met een collectief of via een coöperatie

(samen met groep andere bewoners)

O nee, niet van toepassing25 Bent u bereid om zelf te investeren en mee te betalen aan aanleg van snellere internet- verbindingen als een glasvezelinfrastructuur en een breedbandnetwerk?

O ja

O nee26 Welke voorzieningen moet Beerta behouden of welke voorzieningen zijn gewenst?

O peuterspeelzaal O sportvereniging(en)

O basisschool O ijsbaan / -vereniging

O speeltuin Speulparadies O pinautomaat

O voetbalkooi Speulparadies O busverbinding

O markt O supermarkt

O voetbalveld /kantine THOS O tandarts

O kapper O huisarts

O café O haven(s)

O restaurants, snackbar en afhaal O sociaal loket, spreekuur

O steunstee O buurthuis

O zorginstellingen O kerk

O andere voorziening(en), namelijk: ____________________________________________________________________

27 Bent u tevreden over de speelvoorzieningen in Beerta?

O nee (ga naar vraag 26)

O ja (ga naar vraag 27)

O maak ik geen gebruik van (ga naar vraag 27)

28 Bij nee op vraag 26: Waarover bent u niet tevreden en zou u verbeterd willen zien?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________29 Heeft u weleens te maken met een van onderstaande problemen als u naar een (sport) vereniging

of activiteit wilt? U mag meerdere keuzes aankruisen.

O nee, ik ervaar geen problemen O ik heb geen vervoer O ik heb niemand om mee te gaan

O de tijden zijn niet praktisch O de kosten zijn te hoog

O slecht toegankelijk voor slecht ter been / rolstoel O te weinig parkeerplaatsen

O er komen geen mensen van mijn leeftijd O ik voel mij niet welkom

O ik ga niet naar (sport) vereniging O ik doe niet mee aan activiteiten

30 Heeft u behoefte aan activiteiten?

O nee, ik heb geen behoefte

O er is voldoende aanbod

O ja, ik zou graag (noteer uw wensen en ideeën): ________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________31 Vindt u het hebben van een buurthuis of ontmoetingsruimte belangrijk voor de gemeenschap?

O ja

O nee32 Om de kerk in Beerta te kunnen behouden is er een plan om de kerk te verbouwen tot brasserie met B&B en een buurthuisfunctie voor het dorp te creëren (info over het plan: www.dorpsbelangenbeerta.nl). Vindt u de kerk geschikt als alternatief voor een buurthuis?

O geen mening

O ja, de kerk zou kunnen dienen als buurthuis

O nee, geen behoefte aan buurthuis

O nee, maar ik heb een suggestie voor ander locatie: _______________________________________33 Zou u op vrijwillige basis zich willen inzetten voor de gemeenschap of voor iemand in uw dorp?

O nee

O dat doe ik al

O ja, ik heb interesse in een bestuursfunctie bij club of vereniging

O ja, ik wil wel helpen bij activiteiten (vb. kerk, OBS, Dickens Day, speeltuin, 4 en 5 mei)

O ja, ik wil wel helpen schoonmaken (kerk)

O ja, ik wil iemand anders wel helpen (boodschap, brengen en halen, bezoeken)

O ja, ik wil wel helpen bij tuinonderhoud als iemand dat zelf niet meer kan

-> Bij ja: ik ben bereikbaar op tel.nr . . . . . . . . . .34 De uiteindelijke dorpsvisie geeft een beeld van hoe Beerta er over 10 jaar uit ziet. Wat moet er volgens u zeker in de dorpsvisie staan? Is er iets niet genoemd wat voor u belangrijk is?

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Schrijf een reactie/beoordeling

Mijn website:

Beoordeling:
Titel:
Reactie/beoordeling:

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.