Essentaksterfte slaat toe in Beerta

Essentaksterfte slaat toe in Beerta

27 juni 2017

Essentaksterfte slaat toe in Beerta Noordbos en Kromme Elleboog

Nu bossen en beplantingen in blad staan valt het op dat dit niet voor alle boomsoorten geldt. De es gaat massaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat in Nederland.

In het Beerta Noordbos en het bos van de Kromme Elleboog te Finsterwolde is een groot deel van de essen aangetast. De zieke bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Daarom zijn we als bosbeheerder genoodzaakt nu actie te ondernemen voor de veiligheid van de bosbezoeker. Binnenkort zal er in deze (bos)gebieden van Staatsbosbeheer hard gewerkt worden om de risico’s te beperken. In de eerste plaats zullen de zieke bomen in een brede zone langs de fiets- en wandelpaden worden verwijderd.

Toekomst van de es

Bij Staatsbosbeheer is landelijk inmiddels 85-90 % matig tot zwaar aangetasten 10-15 is % licht aangetast en de verwachting is dat hooguit 10 % van de essen gezond blijft. Daarmee dreigt er een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap en uit de bossen te verdwijnen. In een groot deel van Nederland ontstaan grote gaten in het bos om ons heen. In deze gaten gaan we zorgen voor nieuwe bos door planten van bomen of natuurlijke verjonging, maar dat kan enige jaren duren.

We zijn als beheerders heel zuinig op de resterende, nog gezonde bomen. Samen met wetenschap en kwekers onderzoeken we of hiermee resistente essen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland duurzaam te behouden. Op de korte termijn is dat echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

Omdat het een calamiteit betreft is het verwijderen van de essen ook in het broedseizoen toegestaan. We volgen uiteraard de procedure van de Gedragscode Bosbeheer.

Meer informatie op: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Schrijf een reactie/beoordeling

Mijn website:

Beoordeling:
Titel:
Reactie/beoordeling:

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.