Jaarvergadering Dorpsbelangen 2016

Jaarvergadering Dorpsbelangen 2016

11 september 2016

Jaarvergadering Dorpsbelangen Beerta op 15 september 2016 in de kerk in Beerta
Aanvang: 19.30 uur

Onderdeel van deze jaarvergadering is de bestuursverkiezing. Een aantal bestuursleden moet statutair aftreden en is al dan niet herkiesbaar:

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
- Erik Gersonius , voorzitter (herkiesbaar)
- Fabian Buiter, penningmeester (herkiesbaar)
- Corrie Blaauw, secretaris (herkiesbaar)
- Ronald Tuik, lid (herkiesbaar)
- Stella Schröder, lid (herkiesbaar)
- Ruud Mooij, kandidaat bestuurslid/kerkbeheer
- Diana Vegt, kandidaat bestuurslid
- Selwyn Nap aftredend bestuurslid
Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de jaarvergadering aanmelden via info@dorpsbelangenbeerta.nl

Na afloop van de vergadering is het mogelijk in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Gemeente Reiderland en bestuursleden van Dorpsbelangen.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Schrijf een reactie/beoordeling

Mijn website:

Beoordeling:
Titel:
Reactie/beoordeling:

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.