Mini-symposium ‘Toekomst Oldambtster boerderijen’

Mini-symposium ‘Toekomst Oldambtster boerderijen’ Dorpsbelangen Beerta

21 mei 2019

Er bestaan binnen de erfgoedwereld al langere tijd zorgen over de toekomst van de unieke, grote, vaak prachtige Oldambster boerderijen. Maar delen gebruikers van het gebied die zorg, hoe zien zij de toekomst van die boerderijen eigenlijk en wat is hier in hun ogen voor nodig?

Dit is eigenaren, overige bewoners en bezoekers in de gemeente Oldambt in en rond Finsterwolde, Beerta, Nieuw-Beerta en Drieborg gevraagd. Het onderzoek is uitgevoerd door Libau. Op basis van de bevindingen uit interviews, enquêtes en workshops worden adviezen uitgebracht aan gemeente, provincie en rijksdienst.

Ter afsluiting van de ‘Boerderijenpilot Oldambt’ wordt op donderdag 23 mei 2019 een mini-symposium georganiseerd. Voor het programma van het symposium, klik hier. U kunt zich voor het symposium aanmelden via de knop onderaan dit bericht. Er is beperkt ruimte, dus wacht niet te lang.

Tijdens het mini-symposium wordt onder andere het onderzoeksrapport met aanbevelingen gepresenteerd. Het rapport is na 23 mei ook bij onze publicaties beschikbaar.

De aanpak die voor de pilot is gekozen is ook elders bruikbaar. Hij levert waardevolle informatie op voor beleidsvorming, past in de filosofie van de Omgevingswet en leidt ertoe dat mensen geënthousiasmeerd worden, mits het de insteek is om iets met de inbreng te doen. En kapitale boerderijen en (dreigende) leegstand en verval komen ook elders voor. Geïnteresseerden van buiten de gemeente Oldambt zijn daarom ook van harte welkom.

Wat: Mini-symposium Toekomst Oldambtster boerderijen
Wanneer: 23 mei 2019, 14:00-17:30
Wie: Voor eigenaren/bewoners en omwonenden van Oldambtster boerderijen, ambtenaren en bestuurders en overige geïnteresseerden.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de Blogpagina.

Schrijf een reactie/beoordeling

Mijn website:

Beoordeling:
Titel:
Reactie/beoordeling:

Reacties en beoordelingen

Test reactie

Geschreven door Leo Hoogma, 25 juli 2019

Test

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Beerta 18 september 2019

16 augustus 2019 - Op woensdag 18 september a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Beerta gehouden in de Barholomeuskerk te Beerta. Aanvang:19.30 uur Tijdens deze vergadering vinden o.a. bestuurswijzigingen plaats wordt er een 3 D presentatie van de Dorpsvisie gegeven en kunt u na de pauze in gesprek gaan met de burgemeester, één van de wethouders en/of de gebiedsregisseur van het Oldambt. Wij hopen u te mogen begroeten op 18 september a.s. Bestuur Dorp... lees verder »

Dorpsvisie Beter Beerta

30 juli 2019 - Uitslag enquête Dorpsvisie 2018. Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 18 oktober jl. is de uitslag van de Dorpsvisie bekend gemaakt. Voor degene die niet aanwezig waren hier nog even de cijfers We hebben 148 van de 1100 rondgebrachte enquêteformulieren terug ontvangen. De 148 ingevulde formulieren waren door de volgende gezinssamenstellingen ingevuld: - 50 % door tweepersoons huishoudens zonder kinderen - 20 % door alleenstaanden - 30 % door gezinn... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.