Staatsbosbeheer snoeien Beerta Noordbos

Staatsbosbeheer snoeien Beerta Noordbos

2 oktober 2015

Midwolda, 2 oktober 2015.

Hierbij informeren wij u als aan- of omwonende van het Beerta Noordbos.Staatsbosbeheer start komende week met het snoeien van de buitenranden van het Beerta Noordbos. Dat snoeien is nodig omdat de bomen richting of zelfs over de grenzen van het bos zijn gegroeid. Langs de bosranden wordt een werkstrook gemaakt zodat er ook in de toekomst ruimte blijft om de bosranden te beheren. Vervolgens wordt de waterafvoer aan de rand van het bos verbeterd. Een voormalige sloot aan de noordwestzijde wordt hersteld en voorzien van een nieuwe afvoerende duiker. Hierdoor wordt het bos en de aangrenzende tuinen minder nat.


Rupsvoertuigen

Staatsbosbeheer besteedt het werk uit aan de lokale aannemer Boven. Het bedrijf gaat het snoeiwerk uitvoeren met een rupskraan met zaagkop. De rupsbanden moeten ervoor zorgen dat er minder spoorvorming ontstaat in de relatief natte ondergrond.

Later komt een rupstrekker met een grote “chipper” die het hout van de voornamelijk dunne bomen en struiken versnipperd. De houtsnippers worden eerst tijdelijk opgeslagen waarna het gebruikt wordt als energiehout voor een biomassacentrale. Met de opbrengsten van de houtige biomassa wordt het natuur- en landschapsbeheer gedeeltelijk bekostigd en kan daarmee tegen lagere kosten uitgevoerd worden.

Zorgvuldig omgaan met de natuur.

Het spreekt vanzelf dat bij de werkzaamheden rekening wordt gehouden met planten en dieren. Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Voordat er gezaagd gaat worden, onderzoekt de boswachter deze bossen eerst grondig op nesten en holen van bijzondere en kwetsbare vogels en zoogdieren en op het voorkomen van bijzondere en kwetsbare planten. Waar nodig nemen we speciale beschermingsmaatregelen. Nestbomen, bomen met holen en spleten, vaste rust- en verblijfplaatsen van dieren en groeiplaatsen van bijzondere planten worden ontzien.

Overlast

Tijdelijk kunnen (fiets)paden worden afgesloten en kan er sprake zijn van geluidsoverlast. Dit is echter van korte duur want de werkzaamheden worden in een relatief korte periode uitgevoerd.

Zo wordt met veel zaken rekening gehouden om in de toekomst tot een natuurlijker bos te komen wat past in het Beerta Noordbos waar behoud en het verhogen van natuurwaarden één van de doelstellingen is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met medewerkers van Staatsbosbeheer te Midwolda: de heer H. Maring, e-mail: h.maring@staatsbosbeheer.nl of met mevr. A.M. de Jong a.jong@staatsbosbeheer.nl T 06 51711262

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Schrijf een reactie/beoordeling

Mijn website:

Beoordeling:
Titel:
Reactie/beoordeling:

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.