Voorschriften Vreugdevuren

De ontheffing is uitsluitend geldig op 31 december 2011.
De plaatsbepaling van het vreugdevuur dient in overleg te geschieden met de afdeling Beheer en Realisatie en de Brandweer.
Het vuur mag niet in (rechtstreeks) contact komen met de bodem. Er mag uitsluitend op een bodembeschermende voorziening gebrand worden.
Het vreugdevuur mag slechts beperkt van omvang zijn (max. 4 m lengte x 4 breedte x 2 m hoog), moet stabiel zijn en aaneengesloten opgebouwd zijn.
Op de openbare weg dient geen vuur te worden gestookt.
Er mag alleen van organisch materiaal en/of schoon hout worden verbrand (d.w.z. geen geverfd of anderszins behandeld c.q. geïmpregneerd hout).
Tijdens het stoken moeten tenminste 2 meerderjarige personen – namens de ontheffinghouder – aanwezig zijn bij het vuur totdat het vuur gedoofd is.
Er dient in de onmiddellijke nabijheid van het vuur een goed werkende brandblusser aanwezig te zijn.
Het vuur mag alleen worden ontstoken, indien geen hinder aan derden wordt veroorzaakt zoals rook- en stankoverlast.
Het vuur dient minimaal op 25 meter afstand van de dichtstbijzijnde bebouwing en van een opstapeling van oogstproducten te worden aangelegd.
Na afloop dienen de restanten van het “Vreugdevuur” en achter­gebleven niet verbrande resten uiterlijk binnen 3 werkdagen na verbranding op een milieuhygiënische verantwoor­de wijze afgevoerd te worden naar een daartoe ingerichte inrichting.
Het verkeer mag van de door u verrichte activiteiten geen hinder ondervinden.
Het vuur mag niet worden ontstoken bij windkracht 6 of meer (krachtige wind).
Alle aanwijzingen en/of bevelen, welke door of namens de Regio Politie Groningen, de Brandweer en de gemeente, in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden gegeven, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
Eventuele beschadigingen aan gemeentemateriaal zullen door de gemeente worden hersteld en bij de ontheffinghouder in rekening worden gebracht.
De gemeente Oldambt wordt gevrijwaard van alle aanspraken op schadevergoedingen van derden.
informatie en aanvragen, gemeente Oldambt, dhr. Henk Elderman

tel. 0597482240

mail henk.elderman@gemeente-oldambt.nl

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Schrijf een reactie/beoordeling

Mijn website:

Beoordeling:
Titel:
Reactie/beoordeling:

Quick Scan Lokale Democratie

16 januari 2020 - QUICK SCAN LOKALE DEMOCRATIE Januari 2020 De Gemeente Oldambt wil graag met u in gesprek! Hoe democratisch werken wij in onze gemeente? Dorpsbelangen Beerta wil graag meewerken aan dit onderzoek omdat zij het ook belangrijk vinden dat de inwoners van Beerta tevreden zijn over samenwerking met de gemeente. Onderzoek Wat vindt u van de lokale democratie in Oldambt? We willen graag weten hoe tevreden u be... lees verder »

Dickens Day Beerta 13 december 2020

16 januari 2020 - Mocht u nog vragen hebben, laat het ons even weten. Stuur dan een e-mail naar info@dickensday.nl of vraag een van de leden van de evenementencommissie. Natuurlijk willen we er graag met elkaar een heel mooi evenement van maken. Want samen maken we Dickens. Wij zien u graag op zondag 13 december 2020 De Evenementencommissie van Dickens Day Beerta bestaat uit de volgende personen Corrie Blaauw, Diana Vegt, Erik Helweg, Piet Topelen, Gert Pomp, Derk Jan van der ... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.