Contactambtenaar

Naam: Jeanette Wiersema
Functie: Gebiedscoördinator Gemeente Oldambt


Contactambtenaar voor Finsterwolde & Beerta

De gemeente is als regisseur verantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen de gemeente en haar bevolking. Daarom heeft zij in 2010 besloten om een aantal contactambtenaren aan te stellen.

De  contactambtenaar  is  een ambtelijk functionaris en is voor de vertegenwoordigers in de dorps- en wijkraden het eerste en directe aanspreekpunt van de gemeente  op het gebied van het dorps- en wijkgericht  werken.  De contacten worden onderhouden via de secretarissen van de dorps- en wijkraden.

De contactambtenaar wordt ingezet om ervoor te zorgen dat er een korte lijn bestaat tussen de dorpen en wijken en de gemeente.  Voor concrete vragen kunnen dorpsbelangen en wijkplatforms bij deze contactambtenaren direct terecht. Indien nodig benadert de contactambtenaar  de betrokken verantwoordelijke medewerker in de gemeente, zodat vragen direct beantwoord kunnen worden. Daarbij is de bedoeling dat door de inzet van contactambtenaren het dorps- en wijkgericht werken breed verankerd wordt binnen de organisatie.

2011-2015 © Vereniging van Dorpsbelangen "Houd Beerta Leefbaar"     disclaimer  |  info@dorpsbelangenbeerta.nl