Links en informatie

Belangrijke telefoonnummers

Landelijke alarmnummer: 112
Politie: 0900 – 88 44
Gezondheidscentrum Reiderland –  Huisartsen: 0597-45 86 30
Gezondheidscentrum Reiderland –  Kringapotheek: 0597-33 24 94

Meldpunt Zorg en Overlast

http://www.gemeente-oldambt.nl/index.php?mediumid=39&pagid=5397

Meldpunt Openbare ruimte

http://www.gemeente-oldambt.nl/index.php?mediumid=42&pagid=2687

Meldpunt Discriminatie

http://www.gemeente-oldambt.nl/index.php?mediumid=39&pagid=3601

Links naar andere websites

Informatie over huisvuil inzameling

Kamer van Koophandel

Vereniging Dorpsbelangen Beerta staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 02066908

Bankrekening nummer

Het IBAN bankrekening nummer van Vereniging Dorpsbelangen Beerta is: NL39RABO0382604989

Contact Dorpsbelangen Beerta: info@dorpsbelangenbeerta.nl

2011-2015 © Vereniging van Dorpsbelangen "Houd Beerta Leefbaar"     disclaimer  |  info@dorpsbelangenbeerta.nl