Nieuws » Informatieavond over de oprichting van de Energie Coöperatie Oldambt

Woensdag 17 april 2019
Buurthuis Ganzedijk/Hongerige Wolf
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Na ongeveer 2 jaar van voorbereiding staat de Energie Coöperatie Oldambt (ECO) in de
startblokken. De doelstelling van ECO is zelf vormgeven aan de energietransitie, in eerste
instantie door het opwekken van duurzame energie op terreinen en daken, die eigendom zijn
en beschikbaar worden gesteld door de gemeente Oldambt.
De coöperatie gaat nu van start met drie
projecten. Een daarvan is een windmolentje op
Ganzedijk bij het nieuwe buurthuis en eventueel
zonnepanelen op het dak van het nieuwe
gebouw. De energielevering door ECO gaat uit
van de zogenaamde postcoderoos regeling. Dat
betekent dat ook belangstellenden uit de
naburige postcodegebieden, in dit geval Beerta,
Nieuw Beerta en Drieborg, gebruik kunnen maken
van de energie die in Ganzedijk duurzaam
opgewekt wordt.
Ben Verwey een van de oprichters van de ECO,
legt ons uit wat de coöperatie de bewoners kan
bieden. Wil je energie afnemen van ECO, dan moet
je lid worden van de coöperatie. In de
presentatie krijgen we uitleg hoe je lid kunt
worden en welke kosten en voordelen daaraan
verbonden zijn. Daarna is er gelegenheid om
vragen te stellen.
Er zullen ook mensen aanwezig zijn die iedereen,
die belangstelling heeft om lid te worden,
kunnen adviseren of het in hun specifieke
situatie voordelig is. Het is daarom belangrijk dat
je een kopie van de laatste energieafrekening
meeneemt, zodat ECO advies op maat kan geven.
Mensen die hiervoor warm lopen, kunnen zich
inschrijven als belangstellende. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn om de coöperatie
definitief op te richten, krijgt u dan bericht over de volgende stappen.
Een energiecoöperatie is niet zozeer gericht op het maken van winst, maar op betaalbaar
maken van duurzame energie voor grotere groepen inwoners van Oldambt. De winst, die de
energie-transitie na een aantal jaren toch nog zal opleveren komt niet ten goede aan grote
investeerders, maar vloeien terug naar de leden.
Maar buiten deze winst, is het net zo belangrijk om onze planeet leefbaar achter te laten aan
onze kinderen en kleinkinderen, door schone energie te gebruiken.
Belangrijk genoeg lijkt ons om deze presentatie niet te missen.
dorpsbelangen ,Ganzedijk/Hongerige Wolf

Reacties zijn gesloten.

2011-2015 © Vereniging van Dorpsbelangen "Houd Beerta Leefbaar"     disclaimer  |  info@dorpsbelangenbeerta.nl