Nieuws » Rustpunt Kerk Beerta

Poster_kerk (1)

Dear refugees in Blauwestad

The church in Beerta is open now! Dorpsbelangen Beerta did this. The church is old and nice. The church is quiet. You can have silence. You can think. You can pray. You can have peace. Everyone is welcome. Religion is not important. The church is free. The church is open Monday and Thursday 14.00-16.00

Beste bewoners van de noodopvang Blauwestad

Vanaf volgende week zet de vereniging Dorpsbelangen Beerta de deuren van de voormalige kerk in Beerta twee keer in de week open. De oude muren van de dorpskerk nodigen uit even binnen te komen, stil te worden, na te denken, te bidden, tot rust te komen. Iedereen is hier welkom. De godsdienstige achtergrond speelt geen rol. Natuurlijk is de toegang gratis. De kerk is open op maandag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Eén reactie op “Rustpunt Kerk Beerta”

  1. Een goed en welkom initiatief. Goed omdat hiermee de vluchteling een rustpunt vindt én in contact komt met onze geschiedenis van de Lage Landen. Welkom omdat de functie van de kerk behouden blijft en daarmee ook het gebouw zelf.

    Veel succes!

    Arthur van de Kamp

2011-2015 © Vereniging van Dorpsbelangen "Houd Beerta Leefbaar"     disclaimer  |  info@dorpsbelangenbeerta.nl