Dorpsbelangen Beerta

Dorpsbelangen Beerta is opgericht onder de naam Vereniging van dorpsbelangen “Houd Beerta Leefbaar”. De vereniging houdt zich bezig met  zaken die in het belang zijn van de inwoners en het dorp Beerta. Hierbij kunt u denken aan de invulling van de omgeving, behoud van voorzieningen maar ook het organiseren van activiteiten. Om dit te realiseren gaan we regelmatig in gesprek met de politiek en behartigen de wensen van verenigingen en inwoners van Beerta. Het spreekt voor zich dat we dat alleen kunnen als er voldoende terugkoppeling komt van de inwoners. Naast het bestuur zijn er regelmatig werkgroepen actief die zich bezig houden met specifieke onderwerpen. Het bestuur vergadert iedere 3e dinsdag van de maand.. Bij deze vergaderingen zijn een contactambtenaar van de gemeente Oldambt en een medewerker van Stichting Welzijn Oldambt aanwezig.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Vacature

Voorzitter

voorzitter@dorpsbelangenbeerta.nl

  Geerd Berends

Penningmeester

penningmeester@dorpsbelangenbeerta.nl

Corrie Blaauw 

Secretaris

info@dorpsbelangenbeerta.nl


Stella Schröder

Bestuurslid

stella@dorpsbelangenbeerta.nl

Ronald Tuik

Bestuurslid

ronald@dorpsbelangenbeerta.nl

 ruud  Ruud Mooij

Bestuurslid/Kerkbeheer

ruud@dorpsbelangenbeerta.nl

Diana Diana Vegt

Bestuurslid

diana@dorpsbelangenbeerta.nl

Peter Wijsbeek

Bestuurslid

peter@dorpsbelangenbeerta.nl

Kobus Weber

Kerkbeheer

vonweber@home.nl

2011-2015 © Vereniging van Dorpsbelangen "Houd Beerta Leefbaar"     disclaimer  |  info@dorpsbelangenbeerta.nl