Dorps-of Wijkvisie Beerta

Dorpsbelangen Beerta wil graag samen met de inwoners van Beerta een z.g. Dorps-of Wijkvisie over Beerta samenstellen.

Binnenkort ontvangt u een enqueteformulier over dit onderwerp.

Wij hopen dat u het formulier in zult vullen en terugsturen, zodat we met elkaar de toekomst van Beerta kunnen bepalen.

Hieronder de uitleg van wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt over wat een dorpsvisie is en wat het voor ons allemaal kan betekenen.

Beste inwoners,

Leefbaarheid is van u, leefbaarheid is voor u en leefbaarheid is door u. Wie weet er beter wat belangrijk is voor de leefbaarheid dan u zelf? Ik zie vele goede initiatieven in onze gemeente. Deze willen wij graag stimuleren en waar mogelijk ondersteunen. Wat vindt u nu belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit van uw dorp of wijk? Ik nodig u uit om dát, samen met uw dorps- of wijkgenoten op te schrijven in uw eigen dorps- of wijkvisie. Er zijn veel factoren die leefbaarheid beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het groen onderhoud, de aan- of afwezigheid van speeltuintjes, sport velden en bloembakken, maar ook aan de onderlinge sociale contacten en het bieden van hulp aan elkaar. U heeft hier samen met andere inwoners veel invloed op en kunt samen veel doen. En als u hulp nodig heeft, kan de gemeente ondersteuning bieden. De gemeente Oldambt heeft de ambitie om dat wat u belangrijk vindt, te gebruiken als basis van ons beleid de komende jaren. Daarom is het van belang dat iedereen zich kan vinden in jullie nieuwe dorps- of wijkvisie. Ik wil u graag inspireren en op weg helpen. Veel succes!

Wat is een dorps- of wijkvisie? In een wijk- of dorpsvisie staat hoe de leefbaarheid van uw dorp en de naaste omgeving ontwikkeld zou moeten worden. De visie vormt de rode draad voor de inwoners van uw dorp of wijk, beschrijft wat er leeft in het dorp en wat belangrijke onderwerpen zijn voor nu en in de toekomst. Daardoor is de visie een vertrekpunt om samen te werken aan leefbaarheid. Een dorps- of wijkvisie geeft antwoord op:

- Wat hebben we nu? (de bestaande situatie)
- Wat willen we in de toekomst? (de wensen en ideeën)
- Wat is er voor nodig om wensen en ideeën te realiseren?
- Wie heb je hiervoor nodig en wat kan je zelf doen?

Hoe maakt u een goede dorps- of wijkvisie? De dorps- of wijkvisie beschrijft de ideeën en ambities van het dorp of de wijk. U bepaalt zelf hoe u dat gaat doen en u geeft zelf de gewenste richting aan. Ook beslist u zelf op welke wijze en hoe uitgebreid een thema aan bod komt in uw visie. Begin pas met het maken van een wijk- of dorpsvisie als u heeft onderzocht wat in uw dorp of wijk goed is, en wat minder goed. Beschrijf of benoem in uw visie wat de kernkwaliteiten van uw dorp of wijk zijn. Benoem wat u wilt verbeteren en welke wensen en ideeën u wilt realiseren.

1.Een dorps- of wijkvisie is dynamisch: elke dag kan er een nieuw idee ontstaan. Koester initiatiefnemers en sta open voor hun ideeën.
2. Sta open voor samenwerking met én ideeën van andere dorpen en wijken.
3. Wees realistisch en concreet.
4. Versterk het vermogen van de inwoners om mee te doen en vier de successen.
5. Onderzoek of de ambities brede steun van inwoners en gemeente krijgen.

Durf te dromen! Droom en denk na over hoe uw dorp of wijk de leefbaarheid kan en wil verbeteren. Vertaal uw dromen en wensen in ambities voor het dorp. Hieronder geven we enkele voorbeelden. In ons dorp zorgen we ervoor dat ouderen niet hoeven te verhuizen, maar er net zo lang zelfstandig kunnen blijven wonen als ze zelf willen. In ons dorp leggen we een eigen boomgaard aan en genieten straks samen van de oogst. Iedereen heeft een aandeel en profiteert ervan. In onze wijk zetten we een buurtrestaurant op. Een ontmoetingsplek waar je je dorps- of wijkgenoten kunt ontmoeten, maar ook een actieve bijdrage kunt leveren als vrijwilliger.

Meer inspiratie nodig? Kijk eens op de volgende websites: www.groningerdorpen.nl www.sociaalwerkoldambt.nl

(kopie originele tekst uit het inspiratie boekje van de Gemeente Oldambt “ U mag het zeggen “)

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Schrijf een reactie/beoordeling

Mijn website:

Beoordeling:
Titel:
Reactie/beoordeling:

Quick Scan Lokale Democratie

16 januari 2020 - QUICK SCAN LOKALE DEMOCRATIE Januari 2020 De Gemeente Oldambt wil graag met u in gesprek! Hoe democratisch werken wij in onze gemeente? Dorpsbelangen Beerta wil graag meewerken aan dit onderzoek omdat zij het ook belangrijk vinden dat de inwoners van Beerta tevreden zijn over samenwerking met de gemeente. Onderzoek Wat vindt u van de lokale democratie in Oldambt? We willen graag weten hoe tevreden u be... lees verder »

Dickens Day Beerta 13 december 2020

16 januari 2020 - Mocht u nog vragen hebben, laat het ons even weten. Stuur dan een e-mail naar info@dickensday.nl of vraag een van de leden van de evenementencommissie. Natuurlijk willen we er graag met elkaar een heel mooi evenement van maken. Want samen maken we Dickens. Wij zien u graag op zondag 13 december 2020 De Evenementencommissie van Dickens Day Beerta bestaat uit de volgende personen Corrie Blaauw, Diana Vegt, Erik Helweg, Piet Topelen, Gert Pomp, Derk Jan van der ... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.